Chuyển đến thanh công cụ

Hướng dẫn sửa lỗi tài khoản chưa cập nhật thông tin chữ kí số khi đăng nhập vào hệ thống hải quan

Tổng quan:

Khi đăng nhập vào tài khoản Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS báo lỗi “Tài khoản chưa cập nhật thông tin chữ kí số, vui lòng cập nhật thông tin chữ kí số” Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan Nguyên nhân là do từ cuối năm 2016 Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS thay đổi, khi đăng nhập tài khoản quản trị VNACCS cần thông tin đăng nhập và thông tin chữ ký số. Nên các doanh nghiệp đã có tài khoản VNACCS từ năm 2016 trở về trước và chưa cập nhật chữ ký số thì khi đăng nhập vào hệ thống Hải Quan sẽ gặp lỗi này hoặc trong trường hợp đã mất chữ ký số cũ và không thể đăng nhập được vào hệ thống Hải Quan và đã liên hệ với Hải Quan yêu cầu reset lại trạng thái tài khoản để cập nhật lại chữ ký số. Để cập nhật chữ ký số vào tài khoản thì bạn thực hiện các bước sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành window SP3 trở lên.
  • Sử dụng trinh duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Chữ kí số NewTel-CA được cắm và cài đặt trên máy. Hướng dẫn cài đặt  tại đây
  • Máy tính cài đặt ứng dụng Java plugin. Hướng dẫn cài đặt java tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống VNACCS: Truy cập website https://customs.gov.vn và bấm vào mục Đăng kí sử dụng Hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp.

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Bước 2: Truy cập vào mục Đăng kí/cập nhật tài khoản quản trị

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Sau khi giao diện đăng ký tài khoản quản trị hiện lên, điền đầy đủ 3 thông tin:

  • Mã số thuế của doanh nghiệp
  • Email
  • Mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản hải quan
  • Lưu ý: Trong trường hợp báo lỗi Mật khẩu không hợp lệ, bạn liên hệ với cơ quan Hải Quan để xin cấp lại mật khẩu tài khoản quản trị.

Sau đó, chọn chữ ký số và nhấn Cập nhật thông tin chữ kí số vào tài khoản quản trị.

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Bước 3: Nhập lại mật khẩu đăng nhập hải quan 1 lần nữa rồi ấn nút xác nhận danh sách người dùng.

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Bước 4: Nhập mã PIN Token và nhấn đăng nhập để xác nhận cập nhật thông tin chữ ký số của tài khoản quản trị

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Hệ thống thông báo cập nhật thành công tài khoản.

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công tài khoản, bạn vào mục IV. Tra cứu trong mục IV 2. Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải Quan phê duyệt để kiểm tra thông tin chữ ký số đang cắm trên máy tính và chữ ký số của tài khoản người dùng (User ID)

Huong-dan-sua-loi-tai-khoan-chua-cap-nhat-thong-tin-chu-ki-so-khi-dang-nhap-he-thong-hai-quan

TH1: Chữ ký số của tài khoản người dùng khớp thông tin với chữ ký số đang cắm trên máy tính thì bạn có thể sử dụng chữ ký số đang cắm để truyền được tờ khai.

TH2: Chữ ký số của tài khoản người dùng còn hạn nhưng không khớp thông tin với chữ ký số đang cắm thì bạn có thể truyền được tờ khai bằng chữ ký số tài khoản người dùng hoặc thực hiện đăng ký thêm User ID bằng thông tin chữ ký số đang cắm

Xem hướng dẫn đăng ký thêm User ID tại đây.

TH3: Chữ ký số của tài khoản người dùng đã hết hạn thì thực hiện cập nhật chữ ký số đang cắm vào tài khoản người dùng.

Xem hướng dẫn cập nhật chữ ký số vào tài khoản người dùng tại đây.

Lưu ý:

  • Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.