Chuyển đến thanh công cụ

VIN-CA thông báo DN bổ sung hồ sơ còn thiếu.

VINCA THÔNG BÁO

  •  Nhằm tuân thủ Nghị định 130/2018/NĐ-CP và đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng Chữ ký số VINCA đề nghị Anh/Chị cung cấp (bổ sung) hồ sơ theo quy định về VINCA để tránh trường hợp

              – Không duyệt cấp phát Chứng thư số.

              – Khoá thiết bị USB token.

              – Tạm dừng hoặc thu hồi chứng thư số.

  •  Hệ thống Token đã được cập nhật Thông tin liên quan tới việc thu hồ sơ khi khách hàng cắm token vào máy tính thông báo cho toàn bộ khách hàng trên hệ thống mới (Chạy token mã VIN) về việc thiếu hồ sơ.

  • 1 Bộ hồ sơ đầy đủ bao gồm:

             – 01 bản DK01 – Giấy đăng ký cấp CTS (điền đủ thông tin, ký đóng dấu đỏ doanh nghiệp)

             – 01 bản DK02 – Giấy xác nhận dịch vụ CTS (điền đủ thông tin, ký đóng dấu đỏ doanh nghiệp)

             – 01 bản Đăng ký kinh doanh (photo đen trắng hoặc công chứng)

             – 01 bản CMT giám đốc (photo đen trắng hoặc công chứng)

-Anh/chị gửi hồ sơ về địa chỉ:
CÔNG TY TNHH PHẦN MỂM CHỮ KÝ SỐ VINA Địa chỉ: 118/90/44 Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại:
0335333111

Người nhận: Hạnh