Chuyển đến thanh công cụ

Hướng dẫn đăng ký tài khoản ủy quyền trích nợ trên cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Tổng quan:

Nhằm đáp ứng quy định về an toàn hệ thống khi thanh toán điện tử của Ngân hàng Nhà nước trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 https://epayment.customs.gov.vn, Tổng Cục Hải Quan đã tiến hành xây dựng bổ sung một số chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Nhà cung cấp chữ kí số NewTel-CA xin hướng dẫn cách đăng ký tài khoản uỷ quyền trích nợ trên hệ thống 24/7 như sau:

Điều kiện môi trường:

 • Máy tính cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở nên.
 • Sử dụng trình duyệt Chrome.
 • Doanh nghiệp đã có tài khoản quản trị VNACCS/VCIS khai báo tờ khai hải quan. Hướng dẫn đăng ký tài khoản hải quan tại đây
 • Chữ ký số NewTel-CA được cắm và cài đặt trên máy tính. Hướng dẫn cài đặt chữ ký số tại đây
 • Máy tính đã cài đặt Digital Signature Plugin.

Quy trình thực hiện:

 1. Đăng ký tài khoản phê duyệt/quản trị.

(Đối với Doanh nghiệp đã từng có tài khoản thì chuyển qua thực hiện mục 2)

Bước 1: Đăng nhập tài khoản hệ thống thanh toán điện tử và thông quan 24/7 https://epayment.customs.gov.vn

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Trong đó:

 • Tên đăng nhập: User ID của tài khoản VNACCS/VCIS khai báo tờ khai hải quan
 • Mật khẩu: Pass ID của tài khoản VNACCS/VCIS khai báo tờ khai hải quan
 • Sau khi điền đầy đủ các thông số và mã bảo vệ, bạn ấn vào Đăng Nhập.

Bước 2: Nhấn chọn Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ để đăng ký uỷ quyền trích nợ:

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Sau khi điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký nhấn chọn Đồng ý để xác nhận bản đăng ký gửi cho Hải Quan.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Bước 3: Nhập số PIN token NewTel-CA và ấn Chấp nhận để ký và gửi bản thông tin đăng ký lên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Màn hình hiển thị thông tin đăng ký thành công.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Sau đó bạn mang bản đăng ký ủy quyền trích nợ ra Ngân Hàng để xác nhận với Ngân hàng về việc đăng ký uỷ quyền trích nợ trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7. Ngân hàng xác nhận đăng ký thành công, Doanh nghiệp có thể thực hiện khai báo ủy quyền trừ nợ tiền thuế, phí, lệ phí hải quan.

Lưu ý:

 • User ID được sử dụng để đăng ký lần đầu thế này sẽ được mặc định là User ID của người nhập liệu.
 • Tài khoản người phê duyệt được dùng để thay đổi thông tin tài khoản cũng như đăng ký thêm người nhập chứng từ và phê duyệt giấy nộp tiền được nhập lên từ các tài khoản người nhập chứng từ, tài khoản này không truy cập được vào chức năng Nhập GNT thuế, lệ phí.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

 

2. Đăng ký tài khoản nhập liệu

Bước 1: Từ giao diện Quản lý thông tin ủy quyền trích nợ, nhấn vào ô Danh sách NSD.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Bước 2: Điền thông tin đăng ký cho User mới (VD: ở đây User mới có đuôi là 002) và chọn Người nhập liệu ở trường Vai Trò.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Sau đó ấn Ghi lại để thực hiện quá trình đăng ký

Bước 5: Hệ thống hiển thị thêm 1 người dùng nữa vai trò là người nhập chứng từ nghĩa là bạn đã thực hiện đăng ký thành công.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Người nhập chứng từ: tài khoản NNT sử dụng để truy cập vào chức năng Nhập GNT Thuế, Lệ phí để lập giấy nộp tiền và lưu lại trên hệ thống Hải Quan, tài khoản này không truy cập được vào chức năng Phê duyệt giấy nộp tiền.

NewCA-Huong-dan-dang-ky-tai-khoan-uy-quyen-trich-no-tren-cong-thanh-toan-dien-tu-va-thong-quan-24.7

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.