BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ CHỮ KÝ SỐ


Đăng ký mới

Tổng Tiền

Gói 1 năm

(Đã bao gồm vat)

1.870.000

gói 2 năm

(đã bao gồm VAT)

2.750.000

gói 3 năm

(Đã bao gồm vat)

3.080.000

gia hạn

Tổng Tiền


Gói 1 năm

(Đã bao gồm vat)

1.870.000

gói 2 năm

(đã bao gồm VAT)

2.750.000

gói 3 năm

(Đã bao gồm vat)

3.080.000