Chuyển đến thanh công cụ

Hướng dẫn lấy thông tin tài khoản VNACCS

Tổng quan:

Trong trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản hải quan và cần xem lại các thông tin tài khoản để có thể truyền được tờ khai hải quan.Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA  xin hướng dẫn lấy các thông số tài khoản VNACCS như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên.
  • Máy được cắm và cài đặt chữ kí số NewTel-CA. Hướng dẫn cài đặt chữ kí số tại đây
  • Máy tính đã cài đặt Plugin-Java. Hướng dẫn cài đặt java tại đây

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer vào trang tổng cục hải quan địa chỉ www.customs.gov.vnvà chọn mục “Đăng ký người sử dụng hệ thống VNACCS cho doanh nghiệp”.

 

Bước 2: Đăng nhập tài khoản quản trịTrên giao diện chính bạn nhấn vào Đăng nhập.

 

Màn hình đăng nhập hiện ra. Lựa chọn chữ ký số và điền MST, mật khẩu đăng nhập. Sau đó ấn đăng nhập.

 

Lưu ý: Trường hợp bạn không có mật khẩu đăng nhập, chọn mục Quên mật khẩu để thiết lập lại mật khẩu đăng nhập và thực hiện tiếp quá trình đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Trong mục “IV. Tra cứu” chọn “ 2.OE4002 Tra cứu kết quả đăng ký khi được Hải quan phê duyệt” để lấy thông tin VNACCS.

 

Thông số User ID ở mục “Thông tin người khai hải quan”.

 

Thông số máy trạm đầu cuối ở mục “Máy tính”.

 

Bước 4: Cách kiểm tra mật khẩu User ID: Vào mục “I. Đăng ký”/ chọn “3.Cấp mới password cho người sử dụng (User ID)

 

Nhập User ID và nhập mật khẩu 2 lần. Bấm “Cấp password mới”.

 

Nếu hệ thống báo “Mật khẩu trùng với mật khẩu cũ”. Bạn có thể truyền tờ khai Hải quan được luôn sau khi thiết lập đúng thông số User ID và máy trạm trên phần mềm khai VNACCS.

 

Nếu hệ thống báo “Cấp password mới thành công”. Bạn có thể truyền tờ khai Hải quan sau 24h.

 

Bước 5: Lưu lại thông tin tài khoản VNACCS tương tự như sau:

 

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.