Chuyển đến thanh công cụ

Hướng dẫn cập nhật chữ ký số trong tài khoản hải quan

Tổng quan:

Trong trường hợp chuyển đổi, gia hạn chữ ký số doanh nghiệp cần cập nhật chữ kí số vào tài khoản Hải Quan để có thể làm các thủ tục với Hải Quan. Nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA  xin hướng dẫn cập nhật chữ ký số vào tài khoản hải quan như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên.
  • Sử dụng trình duyệt Internet Explorer 7 trở lên
  • Máy tính đã cài đặt Plugin-Java. Hướng dẫn cài đặt java tại đây
  • USB token đã cài đặt trên máy tính.(Hướng dẫn cài đặt chữ ký số NewTel-CA)

Quy trình thực hiện:

a. Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng chữ ký số với chữ ký số NewTel-CA.

Bước 1: Truy cập trang web HQ: http://customs.gov.vn, chọn mục Dịch vụ công, rồi ấn chọn Đăng ký Doanh nghiệp sử dụng Chữ ký số.

 

Bước 2: Xác nhận thông tin đăng ký. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

 

Mã doanh nghiệp: nhập mã số thuế của doanh nghiệp.

Số CMT: Nhập số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu thể hiện trên Giấy Chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp.

Bạn nhập dãy số như hiển thị để xác nhận. Sau đó chọn Xem thông tin.

Bước 3: Bạn chọn Xem thông tin chứng thư số:

  • Các ô màu sẫm sẽ hiển thị thông tin của chứng thư số
  • Trường hợp các ô màu sẫm không hiển thị có nghĩa là việc đọc thông tin bị lỗi, đề nghị kiểm tra lại plugin java sử dụng đúng trình duyệt Internet Explorer hoặc chuyển sang máy tính khác và thực hiện lại từ Bước 1.

 

Nhập thông tin vào 2 ô: Ngày hiệu lực đăng ký và Ngày hết hiệu lực đăng ký. Chọn Đăng ký thông tin. Hệ thống sẽ thông báo việc câp nhật thành công hoặc không thành công.

b. Thay đổi thông tin chữ kí số trên tài khoản quản trị.

Truy cập vào trang web: https://dknsd.customs.gov.vn/Pages/dn.aspx

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản, chọn Sửa thông tin đăng ký => Sửa thông tin chung và người sử dụng.

 

Bước 2: Tại thanh thông tin người khai hải quan ta nhấp chuột vào ô Đọc CKS.

Lúc này thông tin nhà cung cấp chữ ký số của bạn sẽ hiện tên. Bạn điền lại ngày hiệu lực tính từ ngày bạn thay đổi thông tin. Sau đó ấn nút Ghi.

 

Bước 3: Chọn mục Tra cứu = > Tra cứu thông tin đăng ký.

 

Bước 4: Nhấn chọn Sửa sau phê duyệt và chọn tìm kiếm như trong hình:

 

Bước 5: Chọn nút Gửi.

 

Bước 6: Nhập thông tin, Ký chữ ký số và Gửi.

 

Bước 7: Đổi mật khẩu cho các User ID.

Do khi duyệt bản đăng ký tài khoản, hệ thống tự sinh cho các User một mật khẩu nhưng có ký tự không hợp lệ nên bắt buộc cần phải đổi hoặc cấp mới mật khẩu cho các User này.

Vào menu I. Đăng ký / 3.OE1006. Cấp mới mật khẩu cho người sử dụng (User ID).

 

Màn hình như sau:

 

Nhập vào User ID cần cấp mới mật khẩu. Nhập mật khẩu hợp lệ mới cho User ID này ( bạn phải ghi nhớ mật khẩu này để thiết lập khi khai VNACCS). Nhấn “Cấp password mới” Hiện thành công là hoàn tất.

Lưu ý:

  • Sau khi đăng ký tài khoản, 24h sau doanh nghiệp có thể truyền được tờ khai hải quan.
  • Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.