Chuyển đến thanh công cụ

Hướng dẫn cấu hình chữ ký số sử dụng cho cục chăn nuôi trên trang điện tử bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tổng quan:

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cục chăn nuôi trên trang web của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn https://dvc.mard.gov.vn . Chữ ký số của doanh nghiệp cần được cấu hình lại như sau:

Điều kiện môi trường:

  • Máy tính được cài đặt hệ điều hành Window XP SP3 trở lên.
  • Chữ ký số đã được cài đặt vào máy tính.
  • Sử dụng trình duyệt FireFox 51.0.1.
  • Máy tính cài đặt ứng dụng VGCAPluginSetup của chữ ký số.

Quy trình thực hiện:

Bước 1Đăng nhập vào hệ thống và click vào biểu tượng của Cục chăn nuôi.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-1Bước 2: Click vào dòng Nộp hồ sơ.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-2
Bước 3: Tiếp tục click vào dòng Cài đặt ký số.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-3Bước 4: Hộp thoại xuất hiện, ở thẻ Kết nối mạng tích chọn như hình minh họa. Rồi ấn Lưu
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-4Bước 5: Thẻ Dịch vụ chứng thực tích chọn như hình và nhập địa chỉ http://ca.gov.vn/tsa vào ô địa chỉ. Rồi ấn Lưu.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-5Bước 6: Thẻ Hiển thị chữ ký trên PDF tích chọn Mẫu chữ ký mặc định, nhập Tên mẫu chữ ký. Bạn nhấn Lưu.
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-6Bước 6: Thẻ Dịch vụ tệp tích chọn Sử dụng Webrequest, nhập đường link    http://lab.mard.gov.vn/UserControls/UploadFile.aspx vào ô địa chỉ. Rồi ấn Đóng
Newca-huong-dan-cau-hinh-chu-ky-so-su-dung-cho-cuc-chan-nuoi-tren-trang-dien-tu-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-7Hoàn tất quy trình cấu hình chữ ký số.

Lưu ý:

Để được hỗ trợ thêm các thông tin vui lòng liên hệ tổng đài hỗ trợ nhà cung cấp chữ ký số NewTel-CA: 1900 2122 hoặc hotline theo số 0932 052 816.